Over ons

Vzw Inclusie Vandaag stelt zich tot doel te streven naar een volwaardige inclusie binnen de maatschappij.

Volwaardige inclusie gaat niet vanzelf. Een mentaliteitsverandering dringt zich op zodat mensen met een beperking en hun gezinnen ook in staat zijn om hun leven zelfstandig te organiseren en volwaardig te participeren.

Het Persoonsvolgend Budget (PVB) of Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) zijn mogelijkheden waardoor personen met een beperking volgens hun eigen noden hun assistentie kunnen invullen.

Vzw Inclusie Vandaag gaat verder op deze filosofie door kinderen, jongeren, volwassenen en hun netwerk te ondersteunen en te adviseren in hun inclusieprojecten en dagelijks leven.

Vzw Inclusie Vandaag geeft u een persoonlijke ondersteuning, waarin autonomie en zelfbeschikking centraal staan.

Lies Vanpeperstraete

is orthopedagoge (UGent, 2003) en is zich in de loop der jaren gaan specialiseren in alle aspecten van inclusie. Zij heeft zelf een fysieke beperking, waardoor zij ook kan genieten van een PVB.

Graag biedt zij u haar professionaliteit en ervaringsdeskundigheid aan.

“Inclusie is gerealiseerd wanneer mensen niet meer moeten nadenken wie er wel en niet bijhoort.”